ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
1
13 ก.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(External integrity Transparency Assessment : EIT)
5
01 มิ.ย. 2563
3 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(Internal integrity and Transparency Assessment : IIT)
2
01 มิ.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธ์การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 พ.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ "ระวังเด็กจมน้ำ" ดาวน์โหลดเอกสาร
17
11 มี.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 ก.พ. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
04 ธ.ค. 2562
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบภาค ก และภาค ข และเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
02 ธ.ค. 2562
9 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 พ.ย. 2562
10 ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17