ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ต.ค. 2564
2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต.ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 ต.ค. 2564
3 การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อ หรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
31 ส.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
38
03 พ.ค. 2564
5 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 เม.ย. 2564
6 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
21 เม.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
25
20 เม.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
20 เม.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 เม.ย. 2564
10 ร่วมกิจกรรมพิธีนำร่องฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24