ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ก.พ. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 ธ.ค. 2562
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบภาค ก และภาค ข และเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 ธ.ค. 2562
4 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 พ.ย. 2562
5 ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 ก.ย. 2562
6 การจัดการขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
31 ก.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
40
18 มิ.ย. 2562
8 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(External integrity Transparency Assessment : EIT)
21
02 พ.ค. 2562
9 อประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(Internal integrity Transparency Assessment : IIT)
20
02 พ.ค. 2562
10 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17