ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 มิ.ย. 2565
2 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
31 พ.ค. 2565
3 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 เม.ย. 2565
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
36
31 มี.ค. 2565
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบถาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
25 มี.ค. 2565
6 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
15 มี.ค. 2565
7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
15 มี.ค. 2565
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
07 มี.ค. 2565
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ เรื่อง ขอขยายเวลาการประเมินและชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
23
02 มี.ค. 2565
10 ประชาสัมันธ์การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27