ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 ต.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ต.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ต.ค. 2563
4 ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 ก.ย. 2563
5 ประกาศ คะแนนสอบผู้สอบผ่านอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
348
10 ส.ค. 2563
6 ประกาศ รายชื่อผูัผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
94
10 ส.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์กระบวนการในทางปฏิบัติการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 ส.ค. 2563
8 ประกาศ รายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 ส.ค. 2563
9 ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
29
03 ส.ค. 2563
10 การตรวจสอบรายงานการเงิน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20